De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft een interessant vonnis gewezen over licentievoorwaarden en het mededingingsrecht. In de onderhavige zaak werd het een producent op basis van een licentieovereenkomst met een merkhouder verboden om producten (Woezel & Pip knuffelbeesten) via bepaalde retailers te verkopen. Ook mocht de producent geen kortingen geven zonder toestemming van de merkhouder en waren kortingen gemaximeerd.
Hierover ontstond een geschil en de producent vordert de merkhouder te veroordelen de verkoop van producten via een winkelketen toe te staan, aangezien de bepalingen in de licentieovereenkomst in strijd zijn met het Nederlands en Europees mededingingsrecht. Verticale prijsbinding en klantbeperkingen in licentieovereenkomsten zijn inderdaad in strijd met het mededingingsrecht, zo oordeelt de rechter, en dus nietig.

Source