Het schenden van informatieverplichtingen kan gevolgen hebben voor de geldigheid van koopovereenkomsten. De prejudiciële vragen die in deze zaak opgeworpen worden hebben betrekking op verschillende aspecten van informatieverplichtingen en de rol van de rechter bij het beoordelen van daarvan. Een principiële kwestie die grote gevolgen kan hebben voor webshophouders.

Source