De Wet Auteurscontractenrecht, die op 1 juli 2015 in werking trad, heeft tot doel de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van de exploitanten van hun werk te verstevigen. Wat zijn de effecten van het nieuwe auteurscontractenrecht op de (contract)praktijk en welke knelpunten doen zich voor?

Source