De digitale veiligheid van belangrijke waterkeringen is niet goed genoeg. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Het gaat om zogenoemde vitale waterwerken van Rijkswaterstaat.

Veel van de computersystemen die worden gebruikt om die waterwerken aan te sturen, stammen uit de jaren 80 en 90. Daardoor zijn ze niet goed te beveiligen tegen digitale aanvallen, terwijl ze wel vaak op afstand kunnen worden bestuurd. Het vervangen van die systemen is volgens Rijkswaterstaat duur en omslachtig.

De Rekenkamer constateert dat de beveiliging van de waterwerken nauwelijks wordt getest. Plannen om de beveiliging te verbeteren, zijn nog niet helemaal uitgevoerd. Daardoor kunnen sommige hackaanvallen niet altijd meteen worden gedetecteerd. Wel gaat het de goede kant op, vindt de Rekenkamer.

Als een aanvaller inbreekt op een waterkering en bijvoorbeeld een sluis openzet, kan dat ernstige gevolgen hebben. “In strijd met het water kan het gaan om leven of dood”, aldus de Rekenkamer.

Genoegen

In een reactie schrijft minister Van Nieuwenhuis van Infrastructuur “met genoegen” kennis te hebben genomen van het rapport, en te onderzoeken welke aanbevelingen worden overgenomen.

https://nos.nl/l/2277937