een telefoon en tablets op de voorgrond, op de achtergrond een open raamHet verzamelen van informatie is niet altijd een gemakkelijk klusje. Veel digitale overheidsinformatie staat verspreid over verschillende documentmanagementsystemen (DMS), netwerkschijven of e-mailboxen. Doc-Direkt weet raad en komt met ‘Zoek en Vind’. Hiermee kun je deze informatie makkelijk en snel terugvinden.

Hoe werkt het?

Zoek en Vind is een applicatie die in verschillende digitale bronnen grote hoeveelheden data doorzoekt, op zoek naar specifieke informatie. Zo vind je deze informatie met één zoekopdracht tegelijkertijd in alle aangesloten informatiedomeinen. Zoals DMS’en, oude postregistratiesystemen, netwerkschijven, websites en e-mailboxen, en het e-Depot van het Nationaal Archief.

Specifieke functies binnen Zoek en Vind

Binnen Zoek en Vind bestaan ook 5 specifieke toepassingen die bijvoorbeeld voorkomen dat gevoelige informatie op de verkeerde plek terechtkomt. Of die ervoor zorgen dat je verouderde informatie veilig, duurzaam en toegankelijk kan opslaan en doorzoeken. Deze functies staan uitgelegd op de factsheet Zoek en Vind. Daar lees je ook meer over de levering van de applicatie.

De factsheet Zoek en Vind is opgesteld door het RDDI, samen met betrokken organisaties zoals Doc-Direkt en het Nationaal Archief.

Actieplan Open op Orde

Zoek en Vind komt voort uit het Generieke Actieplan ‘Open op Orde waarmee de overheid de informatiehuishouding wil verbeteren en meer transparant wil maken. Eind juli stuurde staatssecretaris van Huffelen de geactualiseerde actieplannen Open op Orde van alle ministeries (plus nulmetingen) met een Kamerbrief naar de Tweede Kamer. Dit in reactie op Kamervragen over de informatiehuishouding bij ministeries, naar aanleiding van de lessen uit het toeslagenschandaal. Een geactualiseerde versie van het Generieke Actieplan staat gepland voor later dit jaar.

Source