Deze zomer hebben de Europese burgers meer digitale rechten dan ooit tevoren. Vorig jaar zijn de roamingtarieven in de hele Europese Unie afgeschaft en nu kunnen vakantiegangers zonder extra kosten op reis met hun online-abonnementen op tv, films, sportuitzendingen, muziek of e-boeken. Daarnaast heeft iedereen in heel Europa baat bij gegevensbeschermingsregels van wereldklasse die ervoor zorgen dat alle Europeanen meer controle over hun persoonlijke gegevens hebben.

Andrus Ansip, EU-commissaris voor de Digitale Eengemaakte Markt: “De Europese burgers beginnen de voordelen van de digitale eengemaakte markt al te ondervinden. Deze zomer kun je je favoriete tv-programma’s en sportwedstrijden overal in de EU meenemen. Tegen het einde van het jaar kun je verder uit de hele EU online festivaltickets kopen of een auto huren, zonder dat je te maken krijgt met geoblocking of omleidingen.”

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: “De digitale wereld heeft geweldige kansen te bieden, maar we worden ook met uitdagingen geconfronteerd. Onze persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld zeer waardevol voor veel bedrijven. Dankzij de moderne regels voor gegevensbescherming die wij hebben ingevoerd, hebben de Europese burgers de controle over hun gegevens wanneer zij op internet winkelen, vakanties boeken of gewoon surfen.

Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale Economie en Maatschappij: “We verbeteren het dagelijks leven van onze burgers door bijvoorbeeld roamingtarieven af te schaffen en voor een veiligere online-omgeving te zorgen. Door alle onze digitale initiatieven af te ronden, zullen zowel de burgers als het bedrijfsleven nog meer positieve veranderingen ondervinden.

Digitale rechten waarvan al dagelijks gebruik wordt gemaakt

 • – 

  Sinds juni 2017 kunnen personen hun mobiele telefoons tijdens reizen in de EU net als thuis gebruiken, zonder extra kosten. Sinds de EU de roamingtarieven heeft afgeschaft, is er meer dan vijf keer zo veel data verbruikt en zijn bijna twee en een halve keer zo veel telefoongesprekken in de EU en de Europese Economische Ruimte gevoerd.

 • – 

  Sinds april 2018 hebben consumenten ook op reis in de EU toegang tot online-inhoudsdiensten waarop zij in hun eigen land zijn geabonneerd, waaronder films, series en sportuitzendingen (zie het factsheet voor voorbeelden).

 • – 

  Dankzij de nieuwe regels inzake gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 in de hele EU gelden, kunnen Europese burgers persoonlijke gegevens veilig overdragen tussen dienstverleners, zoals cloud of e-mail; iedereen heeft nu het recht te weten of zijn gegevens zijn gelekt of gehackt, en op welke manier persoonlijke gegevens worden verzameld. Bovendien moeten dankzij het “recht om vergeten te worden” persoonlijke gegevens op aanvraag worden verwijderd indien een bedrijf geen geldige redenen heeft om deze te bewaren.

 • – 

  Dankzij de regels inzake netneutraliteit die sinds het voorjaar van 2016 van toepassing zijn, hebben tot slot alle Europese burgers toegang tot open internet, waarbij zij vrijelijk en zonder te worden gediscrimineerd inhoud, toepassingen, diensten en informatie kunnen kiezen.

Binnenkort

Sommige digitale rechten zijn dus al geregeld, maar de komende maanden staat er nog meer op stapel. Vanaf september kunnen Europese burgers hun nationale elektronische identificatie (eID) in de hele EU steeds vaker gebruiken voor de toegang tot overheidsdiensten.

Met ingang van december kan iedereen profiteren van het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens. Dat betekent toegang tot betere en meer concurrerende dataopslag- en verwerkingsdiensten in de EU, waardoor het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal wordt aangevuld. Ondernemers hebben dan het recht te beslissen waar zij allerlei soorten gegevens in de EU willen opslaan en verwerken.

Vanaf 3 december kunnen de Europese burgers online winkelen zonder ongerechtvaardigde discriminatie, ongeacht waar in de EU zij zich bevinden. Zij hoeven dan niet meer te vrezen dat zij op een website worden geblokkeerd of omgeleid omdat zij, of hun kredietkaart, uit een ander land komen.

Vanaf volgend jaar kunnen burgers de prijzen voor het bezorgen van pakketten makkelijker vergelijken en komen er lagere prijzen voor de grensoverschrijdende bezorging van pakketten.

Er is overeenstemming bereikt over de btw voor elektronische handel, waardoor ondernemers de administratie voor grensoverschrijdende btw in één onlineportal en in hun eigen taal kunnen regelen.

Dankzij het onlangs overeengekomen Europees wetboek voor elektronische communicatie kunnen Europese burgers makkelijker overstappen op een andere internet- of telecomaanbieder. Bovendien hebben zij dan het recht om in noodgevallen publieke waarschuwingen op hun mobiele telefoon te krijgen. De nieuwe regels zorgen ook voor betere en gunstigere connectiviteit in de hele EU.

Met de bijgewerkte regels voor audiovisuele media krijgen de Europese burgers recht op een veilig online-omgeving die bescherming biedt tegen aanzetten tot geweld, haat, terrorisme, kinderpornografie, racisme en vreemdelingenhaat.

Achtergrond

De Commissie heeft in mei 2015 de strategie voor de digitale eengemaakte markt voorgesteld om ervoor te zorgen de eengemaakte markt van de EU klaar is voor het digitale tijdperk. Het doel is een einde te maken aan regelgevingsobstakels en de 28 nationale markten samen te voegen tot één markt. Dat kan een bijdrage aan onze economie van jaarlijks 415 miljard euro en honderdduizenden nieuwe banen opleveren.

Drie jaar later heeft de strategie de nodige resultaten opgeleverd: er is overeenstemming bereikt over 17 wetgevingsvoorstellen, maar er liggen nog twaalf voorstellen op tafel. Het is van groot belang dat ons regelgevingskader wordt voltooid, zodat de digitale eengemaakte markt spoedig tot stand wordt gebracht. Daardoor zou tegen 2020 de waarde van de Europese data-economie 700 miljard EUR kunnen bedragen, ofwel 4 % van de economie van de EU.

Meer informatie

Digitale eengemaakte markt

Factsheet: Een digitale eengemaakte markt waarvan alle Europeanen profijt hebben

Factsheet: Een digitale eengemaakte markt creëren – acties van de Commissie sinds 2015

Factsheet: EU Budget for the Future – Digital Transformation 2021-2027

Gegevensbescherming – voordelen voor de burgers

Blogpost van vicevoorzitter Ansip: Getting ready for summer in Europe with more digital freedom

IP/18/4681