Kan een koopovereenkomst worden ontbonden als een elektrische auto de door de verkoper vermelde actieradius niet haalt? Ja, aldus de Hoge Raad in een recent arrest. De mededeling dat “tot 480 km” gehaald kon worden lag té ver van de werkelijkheid waar 300 het wel zo’n beetje was.

De (zakelijke) koper kocht in 2018 een Jaguar I-PACE. Daarbij werd verwezen naar een actieradius van “tot 480 kilometer”, onder verwijzing naar de WLTP-verbruiksnorm. Dat bleek dus tegen te vallen: de eerste klachten gingen over 280 kilometer, en dat is een fors verschil.

De reden? Die 300 kilometer werd gehaald in winteromstandigheden met voornamelijk snelwegen. Het WLTP getal is een soort van gemiddelde van metingen onder diverse omstandigheden. De koper was zich hiervan in algemene zin bewust, en had dus een zekere eigen verantwoordelijkheid. De rechter in eerste aanleg vond het verschil echter zó groot dat de auto nonconform werd verklaard.

Daarbij woog mee dat een medewerker zou hebben gezegd dat de auto “bij normaal gebruik een actieradius heeft van 400 kilometer”. “Normaal gebruik” in Nederland omvat hoe dan ook een fiks stuk winteromstandigheden, en het WLTP getal is dus niet representatief voor “normaal gebruik”. En dát hoef je als koper dan weer niet te weten.

In hoger beroep ging het ook over een tabel in een brochure over de WLTP, waarbij onder meer uitgesplitst werd naar “Snelweg – Winter 270 km”. Die tabel was echter pas ná de koop besproken, zodat je dat niet mag meewegen bij wat je bíj de koop mocht verwachten.

Bij de Hoge Raad is men er snel klaar mee. Als een dealer zegt dat de auto normaal tot 480 kilometer actieradius heeft, en de auto haalt onder normale Nederlandse omstandigheden (lees: inclusief snelwegen in de winter) slechts 300 kilometer, dan is dat een substantiële tekortkoming. Daarmee mag de koop ongedaan gemaakt worden.

Had het uitgemaakt of die tabel wél voorafgaand aan de koop behandeld was? Misschien. Dan ga je wel in op dit voor de klant belangrijke punt, en dat weegt zwaar mee bij de bepaling wat men mocht verwachten.

Maar dat moet natuurlijk dan wel gebeurd zijn, en bewijzen dat dat is gebeurd is niet triviaal. Ja, je kunt natuurlijk op het aankoopformulier vermelden “Brochure met actieradius-verwachting is besproken naar tevredenheid klant”, maar zo’n verplichte verklaring (verklaringsfictie) heeft héél weinig waarde bij de rechter.

Arnoud