De Europese Commissie heeft Apple officieel beschuldigd van machtsmisbruik. Dat meldde Nu.nl vorige week. Het is nog geen besluit maar een “preliminary view” waar Apple op moet reageren, overigens. De kern: de App Store regels hinderen het vrij gebruik van alternatieve kanalen om apps op je Apple-apparaten te krijgen.

De Digital Markets Act (DMA) bevat de spelregels voor grote ict-spelers, zoals Apple. In september vorig jaar merkte de EC Apple aan als een ‘poortwachter’ (gatekeeper) onder die wet. Dat hakt er dan gelijk in, getuige art. 5 lid 4 DMA:

4. De poortwachter laat zakelijke gebruikers kosteloos toe om aanbiedingen, ook onder andere voorwaarden, kenbaar te maken en aan te bieden aan eindgebruikers die via zijn kernplatformdienst of via andere kanalen zijn verworven, en om met die eindgebruikers contracten te sluiten, ongeacht of zij daarvoor al dan niet gebruikmaken van de kernplatformdiensten van de poortwachter.

Het moet dus mogelijk zijn om aankopen te doen en daarbij andere voorwaarden te hanteren dan wat de Apple App Store®? zelf zegt. En nou kán dat in theorie tegenwoordig bij Apple, maar om nou te zeggen dat het echt triviaal is, nee. Zoals de Commissie het zegt:

  • “None of these business terms allow developers to freely steer their customers.” Je mag geen prijzen geven of verwijzen naar andere distributiekanalen.
  • “Under most of the business terms available to app developers, Apple allows steering only through “link-outs”, i.e., app developers can include a link in their app that redirects the customer to a web page where the customer can conclude a contract.” Je mag dus niet een eigen verkoopkanaal in je app opnemen
  • “Whilst Apple can receive a fee for facilitating via the AppStore the initial acquisition of a new customer by developers, the fees charged by Apple go beyond what is strictly necessary for such remuneration.” De Commissie maakt hier dus onderscheid tussen de initiële betaling voor het aandragen van een klant, en de terugkerende betaling of in-app aankoop door die klant.

Met name deze drie punten maken dat Apple de DMA lijkt te schenden. Apple moet daar nu op reageren, en de Commissie moet uiterlijk 25 maart volgend jaar de boel finaliseren en een uitspraak doen, al dan niet met boete of bindende aanwijzing.

De Commissie pakt meteen door en start óók een onderzoek naar de (on-)mogelijkheid een eigen appstore te beginnen naast de Apple App Store®?, zoals in artikel 6(4) staat:

De poortwachter staat toe en maakt het technisch mogelijk om softwareapplicaties of appstores van derden die gebruikmaken van of in wisselwerking staan met zijn besturingssysteem, te installeren en effectief te gebruiken, en maakt de toegang tot die softwareapplicaties of appstores met andere middelen dan de betrokken kernplatformdiensten van die poortwachter mogelijk.

Ook dit kan in theorie, maar er zijn wat hobbels:

  • “Apple’s Core Technology Fee, under which developers of third-party app stores and third-party apps must pay a €0.50 fee per installed app.” De vraag is of dit gewoon een redelijke kostenvergoeding is, of dat Apple hiermee aanbieders wil afschrikken om überhaupt dit te gaan doen. Er is al veel te doen over de CTF.
  • “Apple’s multi-step user journey to download and install alternative app stores or apps on iPhones.” Het is niet eenvoudig om een andere appstore te installeren. Er zijn instructies maar voor mij lezen die als “het kán maar het is heel eng, virussen, malafide apps, iets raars met betalingen, je mag ook gewoon bij Apple blijven”. Die boodschap mag je niet geven als Apple zijnde.
  • “The eligibility requirements for developers related to the ability to offer alternative app stores or directly distribute apps from the web on iPhones.” Dit slaat op de eis van “good standing” en een miljoen installaties hebben voordat je een eigen appstore mag aanbieden.

De Commissie kan boetes tot 10% van de wereldwijde omzet opleggen. Wat mij daarbij nog niet duidelijk is, is of dat geldt voor de omzet van het gehele concern of alleen de entiteit die de overtreding beging. Wellicht gaan we daar nu achter komen.

Arnoud