Nieuwe witwasbestrijdingsregelgeving heeft consequenties voor iedereen die
aangemerkt wordt als ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ubo). Daarbij heeft de bescherming van
de persoonsgegevens van de ubo tot nu toe weinig aandacht gekregen. In twee artikelen wordt aandacht besteed
aan de ubo bij de bestrijding van witwassen en
terrorismefinanciering en aan privacyaspecten van de nieuwe regelgeving.

https://www.recht.nl/art/171929