Medewerkers bij ministeries en de Hoge Colleges van Staat wisselen vertrouwelijke informatie uit via WhatsApp en privémail, terwijl dit niet is toegestaan. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Rekenkamer.

Bij de peiling werden rijksambtenaren en medewerkers ondervraagd. Onder de Hoge Colleges vallen onder andere de Eerste en Tweede Kamer.

In totaal 7 procent van de ondervraagden zou vertrouwelijke informatie met behulp van WhatsApp uitwisselen. Gaat het om minder gevoelige data, dan gebruikt 60 procent van de ambtenaren de chatapp.

Daarnaast gebruikt 16 procent zijn eigen privémail om geheime informatie te verzenden of ontvangen.

Hogere ambtenaren en bewindspersonen zouden zich ook niet aan de regels houden. Vaak grijpen deze naar populaire chatapps en minder veilige tablets en smartphones, omdat die makkelijker in gebruik zijn.

Onduidelijkheid bij ministeries

Volgens de Rekenkamer weten de medewerkers niet welke applicaties ze wel of niet mogen gebruiken. Op een interne site van de Rijksoverheid staat bijvoorbeeld dat WhatsApp gebruikt mag worden, terwijl dit bij ministeries juist niet mag.

Overheidsinstanties hebben vaak strenge regels voor het gebruik van bepaalde commerciële software. Omdat informatie via de servers van een bedrijf loopt, is het lastig om te garanderen dat hier vertrouwelijk mee wordt omgegaan.

Source