De Europese Commissie stelt nieuwe regels voor waardoor politie en Justitie sneller kunnen beschikken over elektronisch bewijsmateriaal. Het gaat daarbij onder meer om invoering van een Europees bevel tot overlegging: een justitiële autoriteit in een lidstaat kan daardoor rechtstreeks een serviceprovider die in de Unie diensten aanbiedt en in een andere lidstaat is gevestigd, verzoeken om elektronisch bewijsmateriaal (zoals e-mails, sms’jes of app-berichten). Met invoering van een Europees bevel tot bewaring moet daarnaast worden voorkomen dat gegevens worden gewist.