De ICT-projectmanagementmethode scrum verschilt van een ‘traditionele’ aanpak door niet van tevoren alles vast te leggen in een projectplan. Het projectresultaat wordt wel omschreven, maar min of meer. Vervolgens wordt door een team in een aantal korte periodes (sprints) naar het resultaat toegewerkt. Een bespreking van valkuilen en enkele tips om veelvoorkomende problemen het hoofd te bieden.