De Kamer van Koophandel handelt mogelijk in strijd met de wet door adverteerders inzage te bieden in het handelsregister. Dat laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten na vragen van de NOS. De privacywaakhond gaat deze week om de tafel met de Kamer van Koophandel.

De Kamer van Koophandel is “uiterst verbaasd” dat de Autoriteit Persoonsgegevens vraagtekens zet bij hun manier van werken. “Dat doen we al honderd jaar zo”, aldus een woordvoerder van de instantie, die benadrukt dat het handelsregister bij wet openbaar moet zijn.

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat het verkopen van gegevens voor direct marketing-doeleinden alleen kan als de betrokkenen daarvoor toestemming hebben gegeven. “Die norm geldt voor alle organisaties, dus ook voor de Kamer van Koophandel”, zegt voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens in een schriftelijke reactie.

Facebook-targeting

Wie een bedrijfje begint en zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel kan zich opmaken voor een stroom ongewenste brieven en telefoontjes. Zzp’ers en andere kleine ondernemers klagen daar al langer over, vaak omdat ze vanuit huis werken of hun zakelijke nummer ook privé gebruiken.

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat data van bedrijven echter niet alleen worden gebruikt voor het sturen van reclame per post en acquisitietelefoontjes, maar ook voor Facebook-targeting.

Dit lijkt op het eerste gezicht slecht te verenigen met het oorspronkelijke doel van de gegevensverwerking.

Aleid Wolfsen, Autoriteit Persoonsgegevens

Gespecialiseerde databedrijfjes kopen data uit van de Kamer van Koophandel, bundelen die met andere informatiebestanden en gebruiken die kennis vervolgens om zzp’ers gepersonaliseerde advertenties te tonen. Zo krijgen mensen met een boekhoudkantoortje een andere auto aanbevolen dan loodgieters.

Geen toestemming

Wie zich nu inschrijft bij de Kamer van Koophandel, geeft geen toestemming voor het delen van data. Volgens de Kamer van Koophandel is de organisatie verplicht om informatie van bedrijven te geven en is het vragen om toestemming niet nodig, ook niet als die gegevens voor marketing worden gebruikt. De Kamer van Koophandel is ook niet van plan om dat te veranderen.

De NOS doet onderzoek naar handel in data, binnen en buiten Facebook. Tips? Mail naar joost.schellevis@nos.nl.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens maakt het echter wél uit met welk doel die gegevens worden verstrekt. Dat de adresgegevens worden gebruikt voor reclamepost en -belletjes, noemt de privacywaakhond “op het eerste gezicht slecht te verenigen met het oorspronkelijke doel van de gegevensverwerking”. Dat zou betekenen dat zzp’ers en andere bedrijven wel vooraf toestemming moeten geven voordat hun gegevens met adverteerders mogen worden gedeeld.

Overigens kunnen bedrijven wel aangeven dat ze geen reclame per post willen en kunnen mensen telefoonnummers aanmelden bij het bel-me-niet-register. Maar dat is geen garantie dat ze ook echt geen reclame ontvangen, waarschuwt ook de Kamer van Koophandel zelf.

Vooral zzp’ers en andere kleine bedrijven krijgen daardoor reclame op hun privé-adres en -telefoon. Van de 1,7 miljoen bedrijven die in 2015 waren ingeschreven, was ongeveer de helft zzp’er.

Grote impact

Als de Kamer van Koophandel geen informatie mag delen met adverteerders heeft dat grote gevolgen voor de financiën. De organisatie is een zelfstandig bestuursorgaan dat ongeveer 40 tot 50 procent van zijn inkomsten haalt uit zijn eigen activiteiten, waaronder verkoop van data. Veel geld komt van bedrijven die op grote schaal data inkopen. Als daar een rem op komt, kan dat veel geld kosten. De Kamer van Koophandel wil niet ingaan op de gevolgen van een verbod.

De vraag is ook of het zover komt. Juristen zetten vraagtekens bij de interpretatie van de wet door de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de Kamer van Koophandel weigert om zijn adresbestanden dicht te zetten en de Autoriteit Persoonsgegevens voet bij stuk houdt, kan het tot een rechtszaak komen.

 

Source: Privacywaakhond in actie tegen datadelen Kamer van Koophandel