In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen besproken. Afgelopen week zijn er vragen beantwoord over het doorspelen van persoonsgegevens door ouderenvervoerder Valys en over de ontwikkelingen op het gebied van digitale innovatie in de zorg.

Ouderenvervoerder Valys speelt persoonsgegevens door
Er werd antwoord gegeven op de vragen van lid Ellemeet (GroenLinks) over het bericht dat ouderenvervoerder Valys persoonsgegevens van gebruikers via een derde partij (Transvision) deelt met weer een andere commerciële partij die diensten aanbiedt aan ouderen via de VITA-applicatie. Minister De Jonge (VWS) geeft aan dat hij met die informatie die hem ter beschikking staat vaststelt dat wetgeving ten aanzien van privacy en gegevensbescherming in acht wordt genomen. De minister acht de situatie waarin gebruikers van Valys, vaak ouderen en mensen met een beperking, onvoldoende geïnformeerd zijn over wat Transvision met haar gegevens doet onwenselijk. Transvision is hierop door de minister aangesproken, en sindsdien in de informatie op de website aangepast.

e-Healthweek: Blockchain in de zorg
Er werden vragen gesteld door leden Bergkamp en Dijkstra (beiden D66) over een opiniestuk dat verscheen over problemen met de opschaling van eHealth-applicaties in de zorg. In zijn antwoorden blikt minister DeJonge (VWS) terug op een succesvolle eHealth-week, een week met evenementen waarin digitale innovatie in de zorg centraal stond. Hij verwijst hierbij naar een voortgangsrapportage dat binnenkort gepubliceerd zal worden. Hierin zullen ook een aantal nieuwe impulsen aan de verbetering van het innovatieklimaat voor e-health en digitale ondersteuning bekend worden gemaakt. Er werden ook vragen gesteld aan de minister over de rol die blockchain technologie kan spelen in de zorg. Zorginstituut Nederland doet hier op dit moment onderzoek naar. Zij gaan inzicht geven in de mogelijkheden en consequenties voor de gebruikte processen, wet- en regelgeving en technieken in de zorg.

Nieuwe vragen
Nieuwe vragen zijn gesteld over het bericht dat Nederland onvoldoende is beveiligd tegen cyberaanvallen op elektriciteitscentrales, luchthavens en andere vitale infrastructuur. Verder werden er vragen gesteld over het bericht dat snelle 5G-internetverbindingen voorlopig nog niet beschikbaar zullen zijn in Nederland. Paternotte en Belhaj van D66 zijn bang dat Nederland zal achterblijven op het gebied van digitale communicatie ten opzichte van andere Europese landen. In het verlengde hiervan werden er ook vragen gesteld over het uitstel van de Nota Mobiele Communicatie (hierop baseert de overheid de besluitvorming omtrent frequentieveilingen).

Antwoorden op deze vragen zijn binnenkort te lezen op onze blog.

Met dank aan Daniela Aben

Bron: solv.nl