Na een lang wetgevingstraject is er een nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Dit artikel geeft een schets van de herziene wet.

Bron: recht.nl