Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over de aanpassing van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Dat melden bronnen binnen de coalitie aan NU.nl.

Er is afgesproken dat er specifieker data zal worden getapt. De ‘sleepnet’-functie, zoals tegenstander van de wet het massaal vergaren en opslaan van data noemen, zal volgens bronnen worden ingeperkt. Ook het delen van data met buitenlandse diensten zal strenger op worden toegezien.

Naar verwachting zal het besluit vrijdag na afloop van de ministerraad bekend worden gemaakt.

Referendum

Twee weken geleden stemde een meerderheid van de kiezers in een raadgevend referendum tegen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), die ook wel de ‘aftapwet’ en ‘sleepwet’ wordt genoemd.

Omdat de opkomstdrempel ruimschoots is gehaald, is het kabinet wettelijk verplicht om de wet te heroverwegen. Bij een heroverweging kan echter ook worden besloten om niks te veranderen.

Buma

Lang bleef het de vraag of het kabinet dit wel serieus zou doen, omdat CDA-leider Sybrand Buma vorig najaar nog zei dat een afwijzing van de wet hoe dan ook genegeerd zou worden. En omdat ook de coalitiepartners VVD en CU voor de Wiv en tegen referenda zijn, was het de vraag hoe het kabinet met de uitslag zou omgaan.

Temeer omdat D66, voordat de partij tot het kabinet toetrad, fel tegenstander van de wet was. Hoewel er na de formatieonderhandelingen niets aan de wet is aangepast, is D66 nu voor, omdat in het regeerakkoord onder andere is afgesproken dat er na twee jaar een evaluatie zal plaatsvinden waarna de wet eventueel aangepast kan worden.

Gesleuteld

Nu wordt er nog voordat de wet op 1 mei in werking treedt gesleuteld aan de wet. Dat betekent dat het kabinet de nieuwe Wiv niet van tafel veegt en dat hoeft ook niet. Het gaat immers om een raadgevend referendum.

Bovendien wensten diverse partijen die tegen de wet campagne voerden ook niet dat de wet zou worden ingetrokken, maar pleitten wel voor aanpassingen op bijvoorbeeld het gebied van bewaartermijnen van data en het delen van informatie met buitenlandse geheime diensten.

 

Source: Coalitie akkoord over wijzigen ‘aftapwet’ na referendum