Bespreking van twee conclusies van de Europese Advocaat-Generaal in de zaken tegen Uber en de mogelijke gevolgen daarvan voor online platforms.

 

Bron: Twee conclusies inzake Uber: ontwikkelingen in de online platformeconomie