Het gebruik van biometrische gegevens, en in het bijzonder gezichtsherkenning, is de afgelopen tijd enorm toegenomen. Als we kijken naar
het jaar 2018 heeft Amazon begin dit jaar zijn eerste kassa-vrije ‘Go’ winkel geopend,
waar op basis van onder andere gezichtsherkenning klanten automatisch een
rekening toegestuurd krijgen. In Nederland heeft recreatieplas Henschotermeer in
juli aangekondigd
toegang tot de plas op basis van gezichtsherkenning mogelijk te maken, en deze
week las ik dat het ontgrendelen van je telefoon op basis van
gezichtsherkenning voor de nieuwe lijn iPhones (iPhone 9, iPhone XS en iPhone X
Plus) waarschijnlijk de standaard
wordt.

Het gebruik van biometrische gegevens voor het
ontgrendelen van je telefoon leidt tot een interessant juridisch vraagstuk. Want
wat als een van een misdrijf verdachte nuttige informatie op zijn vergrendelde smartphone
heeft staan? Onder welke voorwaarden kunnen biometrische gegevens gebruikt
worden om toegang tot die smartphone te verschaffen? In principe geldt het beginsel
dat een verdachte niet kan worden verplicht om mee te werken aan zijn eigen
veroordeling (nemo tenetur). Een bevel om toegang te verschaffen tot een
geautomatiseerd werk mag in Nederland niet aan een verdachte worden opgelegd.
In de originele memorie van toelichting bij de nieuwe wet op
computercriminaliteit III was een dergelijk decryptiebevel voor bepaalde zaken
nog wel opgenomen, maar dit bevel is vanwege de strijd met het nemo tenetur
beginsel in de huidige versie geschrapt.

De politie is in principe bevoegd om op eigen houtje de
telefoon van een verdachte te ontgrendelen, en vervolgens alle informatie die
op de telefoon opgeslagen staat door te spitten. Het ontgrendelen van een
smartphone zonder de medewerking van een verdachte zal niet altijd een
makkelijke klus zijn. Zelfs de Amerikaanse FBI, met aanzienlijk meer middelen
dan de Nederlandse politie, is het een lange tijd niet gelukt om een iPhone te
ontgrendelen waardoor een rechtszaak dreigde.

De politie is bij het aanhouden van een verdachte ook bevoegd
om ter identificatie een vingerafdruk af te nemen en een foto van de verdachte
te maken. Die foto’s en vingerafdrukken mogen in geval van ernstige misdrijven
ook worden gebruikt voor het opsporen van strafbare feiten. De vraag is of deze
gegevens ook gebruikt mogen worden om een smartphone van een verdachte te
ontgrendelen? Mag de politie de verdachte dan dwingen om met zijn vingerafdruk
of gezichtsscan zijn telefoon te ontgrendelen?

Er kan worden beargumenteerd dat het verplicht afstaan
van biometrische gegevens om een smartphone te ontgrendelen hetzelfde doel
dient als een bevel om toegang tot de telefoon te verschaffen, en daarom in
strijd zou zijn met het nemo tenetur beginsel. De verdachte wordt dan namelijk verplicht
om een handeling te verrichten waarmee hij mogelijk meewerkt aan zijn eigen
veroordeling.

Als we over de Nederlandse grens kijken, lijkt men deze
opvatting niet te delen. Begin dit jaar heeft
een rechter uit Minnesota geoordeeld dat hoewel een verdachte niet verplicht
kan worden om een cijfercode af te staan, het nemo tenetur beginsel slechts zou
strekken tot de bescherming van een gedachtegoed. Fysieke eigenschappen, zoals
de vingerafdruk en gezichtsscan, worden volgens de Amerikaanse rechter niet
door dit beginsel gedekt. Ook in Noorwegen heeft een rechter een verdachte in
2016 verplicht
om zijn mobiel via zijn duim te ontgrendelen. Wetgeving in het Verenigd
Koninkrijk geeft de Britse politie de bevoegdheid een algemeen decryptiebevel aan
een verdachte op te leggen.

In Nederland heeft een douanier aangifte
tegen de politie gedaan voor het onder dwang afstaan van zijn vingerafdruk om
zijn telefoon te ontgrendelen. Het wordt interessant of en hoe de Nederlandse
rechter over deze kwestie zal oordelen.

Met dank aan Edo Hoogervorst

https://www.solv.nl/weblog/verplicht-je-smartphone-ontgrendelen/21608