Het EP werkt aan nieuwe auteursrechtelijke regels voor het digitale tijdperk om ervoor te zorgen dat alle artiesten en auteurs erkenning, betaling en bescherming krijgen.

Op 12 september steunden de leden een mandaat om onderhandelingen met de lidstaten te starten over nieuwe geharmoniseerde auteursrechtregels om een ​​eerlijke beloning te garanderen voor kunstenaars en journalisten in de digitale wereld. Wat betekent dit voor onze memes en hoe zal dit het internet beïnvloeden? Axel Voss, die het verslag opstelde, geeft antwoord op een aantal vragen die dit opwerpt.

Wiens rechten worden door deze wetgeving beschermd?

We willen de rechten van de creatieven beschermen en versterken: auteurs, artiesten, zangers, songwriters, journalisten … alle auteursrechthouders. Ze bevinden zich allemaal in een ellendige situatie: hun werk wordt gebruikt door grote platforms die er veel profijt van hebben. Maar de rechthebbenden zelf krijgen vaak geen deel van deze winst … Grote Amerikaanse platforms verdienen geld terwijl onze creatieven uitsterven. Daarom moeten we hun rechten versterken door de platforms verantwoordelijk te maken.

Zijn memen en afgeleide werken in gevaar?

Nee, ze zijn absoluut niet in gevaar. Ze zullen vallen onder auteursrechtuitzonderingen van nationale wetgeving zoals nu. De gebruiker wordt helemaal niet beschadigd door deze hervorming. Alleen de platforms zijn verantwoordelijk.

Grote Amerikaanse platforms verdienen geld terwijl onze creatieven uitsterven. Daarom moeten we hun rechten versterken door de platforms verantwoordelijk te maken.

Wat is het doel van artikel 11 over digitaal gebruik van perspublicaties?

Tegenwoordig gebruiken de grote platforms perspublicaties, verdienen er veel mee en degenen die het publiceerden krijgen geen deel. Artikel 11 geeft persuitgevers het recht een vergoeding te kunnen claimen als platforms hun producten gebruiken. Wat nog steeds kan worden gebruikt, is de hyperlink en de privékopie. Ze vallen niet onder artikel 11 en kunnen worden ingesteld door elk platform, bijvoorbeeld Wikipedia.

Wat verandert er voor kleine/onafhankelijke uitgevers en auteurs?

Ze kunnen ook een vergoeding claimen van de platforms die hun perspublicaties gebruiken. Vooral voor de kleine uitgevers is dit van het grootste belang, omdat hun positie erg zwak is in vergelijking met de grote platforms.

Is het internet in gevaar?

Nee, natuurlijk niet, dit is belachelijk. Er zal niets veranderen, behalve dat platforms verantwoordelijk zullen zijn voor inbreuken op het auteursrecht.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20180628STO06869

Gecreëerd: 12-09-2018 – 15:52