IT-leveranciers hebben zorgplichten jegens opdrachtgevers. Bij de introductie van de overeenkomst van opdracht heeft de Nederlandse wetgever aansluiting gezocht bij het Duitse begrip Auftrag. Deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie behelst een rechtsvergelijkend onderzoek naar de zorgplicht die geldt voor IT-dienstverleners naar Duits en Nederlands recht. In het Duitse recht is de algemene zorgplicht gecodificeerd, terwijl in het Nederlands recht de omvang van de zorgplicht voornamelijk door jurisprudentie is ingevuld.

Source