Als gevolg van onder meer terroristische content, hate speech en politiek georiënteerde desinformatie groeien de zorgen over ongebreidelde vrijheid van meningsuiting. Her en der klinkt dan ook de roep om regulering. Inperking van grondrechten online dient te voldoen aan het nationale en internationale recht. Het kabinet heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) gevraagd om reguleringsopties te onderzoeken.

Source