Op jaarbasis worden 22.000 tot 25.000 DNA-bevelen afgegeven. Het OM lijkt echter in méér gevallen dan de wetgever heeft bedoeld celmateriaal af te nemen bij veroordeelden. De beslissing van de officier van justitie om DNA-materiaal af te nemen bij veroordeelden moet meer gericht worden op strafbare feiten die met DNA-onderzoek kunnen worden opgespoord, zoals ernstige gewelds- en zedenmisdrijven waarop de wetgever oorspronkelijk het oog had.

https://www.recht.nl/art/169374