De Reddingsbrigade Den Helder gaat muistromen en drenkelingen opsporen met behulp van drones. De uitkomsten daarvan zullen worden gedeeld met eerstehulpdiensten.

Het gaat om een proefproject van het Maritime Emerging Technologies Innovation Park Noord-Holland (METIP), een initiatief van meerdere partijen dat in mei van start gaat.

Ieder jaar zijn er in Nederland meerdere slachtoffers te betreuren door muien in zee. Muien komen voor in de buurt van zandbanken. Als gevolg van terugtrekkend zeewater bij eb ontstaan er sterke stromingen, die vooral in combinatie met aflandige wind kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties.

In de proef gaan drones de muistromen fotograferen, later ook met daarin een proefpersoon en drijvende objecten. Kennis daaruit moet ertoe leiden dat de reddingsbrigade in de toekomst muistromen eerder gaat herkennen en voorzorgsmaatregelen kan treffen. Een ander onderdeel van de proef is dat drones drenkelingen moeten gaan lokaliseren. Daarbij gaan ze zelfs reddingsmiddelen afwerpen, zoals een zwemvest of drijfmiddel.

Er worden tien testvluchten uitgevoerd. Alle reddingsbrigades in de kop van Noord-Holland zijn betrokken bij het project.

Source