In dit overzicht onder meer aandacht voor een arrest waarin het gerechtshof Amsterdam een gedragsvoorwaarde formuleert die strekt tot controle van gegevensdragers. Het is daarbij van belang dat de controle niet mag strekken of er toe leidt dat een min of meer compleet beeld verkregen wordt van verdachtes persoonlijke leven.

Source