Wat komt er allemaal kijken bij betere dienstverlening van de overheid? Met welke dilemma’s krijgen ambtenaren te maken? En welke goede initiatieven zijn er al?

In de podcast de Publieke Ruimte gaan Martijn Grimmius en Otto Thors op zoek naar manieren om de publieke dienstverlening te verbeteren. In de eerste aflevering doen ze dat met Maarten Schurink, secretaris-generaal van het ministerie van BZK  (via Spotify of Apple Podcasts).

In volgende afleveringen komen onder anderen Jorinde ter Mors (hoofd publiekszaken gemeente Utrecht), Ab van Ravestein (directeur RDW en voorzitter van de Manifestgroep, een samenwerkingsverband van 15 uitvoeringsorganisaties in de publieke sector) en Paul ‘t Hart  (hoogleraar openbaar bestuur, Universiteit Utrecht) aan het woord.

Werk aan Uitvoering

Publieke Ruimte is een initiatief van het overheidsprogramma Werk aan Uitvoering. Het duurzaam verbeteren van dienstverlening aan burgers en bedrijven is het doel van dit programma. Werk aan Uitvoering is een gezamenlijk initiatief van de rijksoverheid, uitvoeringsorganisaties en medeoverheden.

Source