De KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens is geactualiseerd op basis van wet- en regelgeving en jurisprudentie. De richtlijn geeft handvatten bij omgang met het medisch beroepsgeheim en het verstrekken van medische gegevens. Wanneer mag het beroepsgeheim doorbroken worden? Mag informatie over een patiënt verstrekt worden aan een verzekeraar? En waarom mag geen geneeskundige verklaring over eigen patiënten worden afgegeven?

Source