De Nederlandse politie zou fouten maken bij het verzamelen van internetgegevens. De privédata worden te vaak bewaard en er wordt weinig in de gaten wie er toegang toe heeft.

Dat blijkt uit documenten in handen van de NOS

Nederlandse providers moeten iedere dag hun klantenbestand kopiëren naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat daarbij om huis- en ip-adressen en telefoonnummers van alle internetters in Nederland.

Door de gegevens te kopiëren, kan onder andere de politie deze inzien na een proces-verbaal. Er zou bij de politie alleen onduidelijkheid bestaan over hoe ze met de data om moeten gaan.

Gegevens worden te lang bewaard

De gegevens zouden in sommige gevallen zeven jaar worden bewaard, maar een intern rapport van Justitie benadrukt dat de wet een maximale bewaartermijn van vijf jaar heeft. 

Er zou daarnaast onduidelijkheid zijn over wie de gegevens mogen inzien. Er zou pas achteraf worden vastgesteld welke ambtenaren er precies naar mogen kijken. 

Er zouden ook problemen zijn bij werknemers van de 112-alarmcentrale. Die mogen de data inzien bij noodgevallen, maar volgens het rapport wordt er “afwijkend van de regelgeving gehandeld”.

Ambtenaar in 2010 bekeek zonder bevoegdheid data

Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie, dat gaat over de gegevensverzameling, werd in 2012 ook bekritiseerd in een intern rapport. Toen waren er geen landelijke richtlijnen die bepaalden hoe er met de gegevens werd omgegaan. Een ambtenaar kon de gegevens in 2010 zonder bevoegdheid inzien.

Volgens het nieuwe rapport uit 2016 is de situatie sindsdien wel verbeterd.

https://www.nu.nl/internet/5509832/politie-maakt-fouten-bij-verzamelen-gebruikersdata-internetters.html