Het ongericht verzamelen van telefoon- en internetgegevens is strijdig met Europese privacyregels. Landen mogen niet van telefoon- of internetaanbieders vragen om zogeheten metadata in bulk te bewaren of te delen. Het Hof van Justitie moest zich over de kwestie buigen omdat België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hun inlichtingendiensten toegang willen geven tot gegevens over onder meer gesprekspartners en -locatie. Zij willen die grootscheeps verzamelen om eventueel op een later moment te kunnen gebruiken bij het opsporen en volgen van vermeende terroristen en criminelen.

Source