Jan-Jaap Oerlemans schreef een noot bij een uitspraak over het kraken van de OV-chipkaart. In deze zaak wordt voor het eerst vervolgd voor het vervalsen van een OV-chipkaart als zijnde een ‘waardekaart’ (art. 232 Sr.). Hoewel het vervalsen van betaalpassen of waardekaarten mogelijk ook onder het delict valsheid in geschrifte valt, heeft de wetgever met de Wet computercriminaliteit I ervoor gekozen om hiervoor een aparte strafbepaling in het leven te roepen.

Source