In 2019 deed de rechtbank Den Haag uitspraak in een geschil tussen mevrouw X en Google. De beschikking kwam in geanonimiseerde vorm online te staan. Na publicatie dient mevrouw X bij de rechtbank op grond van de AVG een verwijderingsverzoek in. De rechtbank Amsterdam oordeelt dat een beschikking niet kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven. In het oordeel neemt de rechtbank mee dat de beschikking bestaat uit een juridische analyse waarin feitelijke gegevens zijn opgenomen. Daarin stonden in eerste instantie ook persoonsgegevens, maar deze waren na de anonimiseringsslag niet meer zichtbaar.

Source