28 april 2021 kwam de derde update van de Nederlandse Digitaliseringstrategie (NDS) uit; de kabinetsbrede ambities en doelstellingen voor de digitale transitie in Nederland. Corona en de verkiezingen maakt de update bijzonder; de NDS kijkt daarom terug op de afgelopen 3 jaar en vooruit naar 2030.

Andere focus

Er is veel werk verzet om digitalisering verantwoord te benutten voor het Nederlandse verdienvermogen en de aanpak van maatschappelijke opgaven. Voor de digitale overheid is daarbij de focus verschoven, is te lezen. “Niet langer staat de overheid zelf centraal, maar de maatschappelijke vraagstukken waar zij een oplossing voor moet bieden, of de levensgebeurtenissen waar zij een rol bij heeft.”

Fundamenten

Zowel nationaal als in Europa zijn de fundamenten voor digitalisering verder op orde gebracht. Als belangrijke mijlpaal van de afgelopen jaren wordt onder andere de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevens (AVG) genoemd. Maar ook het feit dat inmiddels 99 procent van de Nederlanders toegang heeft tot internet en de totstandkoming van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA).

Onbenutte kansen

Door corona is de digitale transformatie flink versneld. Tegelijkertijd zijn er nog veel kansen niet benut. Zoals de rol die digitalisering kan spelen bij de klimaattransitie, daar kan veel meer mee. Ook digitale soevereiniteit is een aandachtspunt, nu ook door corona steeds duidelijker wordt hoe afhankelijk Nederland en Europa zijn van digitale technologie en diensten die elders ontwikkeld worden.

Gesprek voeren

Deze update kijkt ook vooruit naar de toekomst met de Toekomstverkenning Digitalisering 2030. Daarin staan een aantal belangrijke trends en schetsen van scenario’s voor 2030. Een doel is dat de toekomstverkenning politiek, overheid, bedrijven, (kennis) instellingen en burgers helpt het gesprek te voeren over de vraag: wat willen we dat technologie/digitalisering voor onze samenleving doet?

Source