De nabestaanden van een arrestant die overleed tijdens een aanhouding kunnen de namen van de agenten die daarbij betrokken waren uitsluitend via de strafrechter opvragen, aangezien zij willen beschikken over die namen in het kader van het strafproces. Zij kunnen hiervoor niet terecht bij de civiele rechter.

https://www.recht.nl/art/168411