Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de houder van een internetaansluiting aansprakelijkheid niet kan afhouden met de stelling dat ook andere gezinsleden toegang hebben tot het internet. Het recht op bescherming van het gezinsleven moet dan wijken voor het auteursrecht.

https://www.recht.nl/art/168792