Van de grote Nederlandse bedrijven was 39 procent in 2016 slachtoffer van een cyberaanval van buitenaf.

Het gaat in deze categorie om bedrijven met meer dan 250 medewerkers, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend op basis van de Cybersecuritymonitor 2018.

Onder een cyberaanval valt onder meer een DDoS-aanval, waarbij een server wordt bestookt met enorme hoeveelheden dataverkeer. Ook gijzelsoftware (malafide software die bestanden versleutelt en losgeld eist) en phishing (pogingen om via e-mail inloggegevens of andere informatie te verkrijgen) worden tot dit soort incidenten gerekend.

Bij ongeveer een kwart (24 procent) van de cyberaanvallen van buitenaf werden gegevens vernietigd of beschadigd. Grote bedrijven die door een cyberaanval werden getroffen, hadden in 6 procent van de gevallen te maken met openbaar gemaakte bedrijfsinformatie.

Kleine bedrijven minder vaak getroffen

Zo’n 18 procent van de middelgrote bedrijven (tien tot vijftig werknemers) werd twee jaar geleden getroffen door een cyberaanval. Bij kleine bedrijven (twee tot tien medewerkers) was het aandeel 9 procent.

De incidenten leidden bij middelgrote en kleine bedrijven in respectievelijk 11 en 4 procent van de gevallen tot verminkte of verdwenen data. Ten onrechte openbaar geworden informatie kwam bij middelgrote en kleine bedrijven bij respectievelijk 2 en 1 procent van de cyberaanvallen voor.

Respectievelijk 3 en 2 procent van de middelgrote en kleine bedrijven had in 2016 te maken met personeel dat interne informatie over het bedrijf openbaar heeft gemaakt. Bij grote bedrijven kwam dat ongeveer bij één op de zes (17 procent) bedrijven voor.

https://www.nu.nl/internet/5521739/bijna-40-procent-grote-bedrijven-getroffen-cyberaanval.html