Apps als TripAdvisor en MyFitnessPal delen gevoelige informatie met Facebook, zonder dat de gebruiker daar expliciet toestemming voor geeft.

Een onderzoek van de privacy-organisatie Privacy International stelt dat “ten minste” 20 van 34 onderzochte, populaire Android-apps zonder toestemming data delen met Facebook. Dat schrijft de Financial Times.

Het gaat onder meer om de apps Kayak, MyFitnessPal, Skyscanner en TripAdvisor. Ze delen bijvoorbeeld de unieke Android ID van gebruikers. De reis-app Kayak deelt daarnaast ook informatie over reis- en bestemmingsdata en zoekopdrachten.

Op deze manier informatie delen, kan volgens Privacy International in strijd zijn met de Europese privacywet die op 25 mei dit jaar in werking trad. Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht bedrijven om burgers meer toestemming voor het gebruik van hun persoonlijke gegevens te vragen en hen daarover duidelijker in te lichten.

Gebruikers niet direct te identificeren

Met de verzamelde data zou een gebruiker niet direct herkenbaar zijn, maar via omwegen kan dat volgens de privacy-organisatie wel. Enkele apps, zoals Skyscanner, zeggen niet op de hoogte te zijn geweest van het verzamelen van informatie zonder toestemming. Anderen stellen een oude versie van Facebooks ontwikkelaarsprogramma te hebben gebruikt.

Facebook laat in een reactie weten dat het voor gebruikers belangrijk is om te weten wanneer een app data verstuurt. Ook moeten mensen “altijd controle” hebben over hoe hun data wordt gebruikt. Het bedrijf laat weten dat ontwikkelaars het verzamelen van informatie uit kunnen schakelen.

https://www.nu.nl/tech/5657330/meer-populaire-android-apps-delen-data-met-facebook-zonder-toestemming.html