Eeuwen lang was het probleem van de jurist ernaar te streven gelijke gevallen gelijk te behandelen. Voor kunstmatige intelligentie is gelijke behandeling geen probleem: integendeel, zij het dat een AI-systeem zoveel factoren kan laten meewegen dat mensen de ‘gelijkheid’ nauwelijks meer herkennen. Niettemin zal aan de rechter steeds meer de vraag worden voorgelegd of vanwege een bijzondere omstandigheid van het geval – of omdat de kunstmatige intelligentie ons bijvoorbeeld een racistische uitkomst biedt – moet worden afgeweken van de door de machine gegeven uitkomst.

https://www.recht.nl/art/171607