Terwijl in Nederland en Europa nog volop wordt geprocedeerd over de toepassing van richtlijnen uit de
beginjaren van deze eeuw op nieuwe technische situaties, verschijnt de ene na de andere EU-richtlijn en
-verordening die de online consument en concurrent moeten beschermen tegen de veronderstelde almacht
of onverschilligheid van de (helaas nog steeds vooral Amerikaanse) platforms. Na twee decennia van onderregulering van online diensten waarvan vooral niet-Europese bedrijven hebben geprofiteerd – zo is de
dominante gedachte – is het tijd voor een stevige inhaalslag, met regels die veel specifieker zijn afgestemd
op de digitale diensten, dreigingen en dilemma’s van nu. Zo doemen misschien alsnog de contouren op
van een Europees ‘internetrecht’. En als de EU in het huidige tempo doorbouwt aan een overkoepelend
regelgevend raamwerk voor ‘data’, ‘data governance’ en artificiële intelligentie, kan bijna twintig jaar na
de eerste NJB-kroniek technologie en recht zelfs zoiets gaan ontstaan als ‘technologierecht’.

Source