Een bespreking van de meest relevante bestuursrechtelijke jurisprudentie op het terrein van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2020.

Source