Een lid van de Nederlandse tennisbond KNLTB spant een kort geding aan, omdat de bond persoonsgegevens van leden aan derden wil verkopen.

De zaak wordt aangespannen door advocaat Axel Hagedorn bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten, zelf ook lid van de tennisbond.

De ledenraad van de KNLTB stemde in december 2017 in met het verstrekken van de data van leden aan derden, voor onder meer om leden te kunnen benaderen met “fanmarketing en andere relevante aanbiedingen”. De bond zegt dat het NAW-gegevens en telefoonnummers van leden “onder strikte voorwaarden” beschikbaar stelt aan partners.

Advocaat wil meer inzicht in gebruik gegevens

Hagedoorn vindt het onaanvaardbaar dat de bond die privégegevens aan derden beschikbaar stelt voor commerciële doeleinden. De advocaat vindt het vooral kwalijk dat dat gebeurt met gegevens die verstrekt zijn voordat de tennisbond de datadeling aankondigde. Ook heeft de bond volgens Hagedoorn onvoldoende aangetoond dat het een gerechtvaardigd belang heeft bij het delen van de gegevens.

De advocaat eist dat de KNLTB stopt met de verstrekking van gegevens aan derden, in het kader van EU-richtlijn Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Die wet geldt sinds 25 mei, en verbiedt de deling van persoonsgegevens zonder toestemming van burgers.

In het kader van dezelfde wet eist Hagedoorn daarnaast meer inzicht in de manier waarop gegevens van leden worden gebruikt. Ook dat moet dan de wet, en gebeurt volgens de advocaat onvoldoende.

Het kort geding vindt plaats op 5 december. Op 8 december houdt de KNLTB een ledenvergadering.

https://www.nu.nl/internet/5583908/kort-geding-nederlandse-tennisbond-verkoop-gegevens-leden.html