Reclame op social media moet ‘als zodanig duidelijk herkenbaar’ zijn. Welke verplichtingen gelden er voor influencers en andere adverteerders? De Reclame Code Commissie heeft inmiddels meerdere uitspraken gedaan waarin over de verplichting tot voorlichting van het publiek is geoordeeld. Daaruit kunnen een aantal duidelijke lessen getrokken worden.

Source