Dit onderzoek analyseert het juridisch kader van toepassing op de verspreiding van desinformatie via online diensten en biedt een uitgebreid overzicht van de relevante Europese en Nederlandse normen. Het onderzoek bevat daarnaast ook een analyse van het relevant wettelijke kader in de V.S., het V.K, Frankrijk, Duitsland, Canada en Zweden. Het wettelijk kader dat van toepassing is op desinformatie blijkt zeer breed, bevat verschillende reguleringsniveaus, is afhankelijk van de specifieke context en omvat vele al bestaande normen voor de regulering van specifieke typen desinformatie.

Source