Een lezer vroegt me:

Ik ben een paar jaar terug verhuisd naar een andere huisarts aan de andere kant van het land. Bij het overdragen van mijn omvangrijke medische dossier is er vermoedelijk wegens compatibiliteitsproblemen één groot lang stuk tekst bij de nieuwe huisarts ontstaan, in plaats van netjes losse brieven en losse stukken. Dit is natuurlijk enorm onhandig voor die arme nieuwe huisarts. De oude huisarts heeft ondertussen een nieuw it-systeem, maar die weigert het dossier opnieuw te verhuizen omdat “u al uitgeschreven bent”. De nieuwe huisarts staat me niet toe die hele lange lap tekst zelf aan te passen, omdat ik dan data zou kunnen verwijderen en dat is neit toegestaan. Heb ik hier rechten?

Interoperabiliteit tussen it-systemen is een enorm probleem, en wat hier gebeurd is is daar een mooi voorbeeld van. Het is dan ook enorm frustrerend als je dat ziet gebeuren, oplossingen weet en vanuit een bureaucratische insteek “nee” te horen krijgt.

Allereerst de situatie bij de oude huisarts. Je hebt inderdaad het recht je dossier mee te krijgen als je overstapt naar een andere huisarts. Het klopt echter niet dat de oude huisarts daarna het dossier nog bewaart. Dit is bijvoorbeeld in strijd met de regels van de KNMG. De enige uitzondering is als er al een (juridisch of tuchtrechtelijk) geschil loopt waarbij de arts het dossier nodig heeft.

Een mogelijke verklaring voor deze reactie is dat veel huisartsenpraktijken sterk overbelast zijn, en een vraag als deze een hoop tijd en gedoe kost waar men geen vergoeding voor krijgt. De patiënt is immers al uitgeschreven.

Dan de nieuwe huisarts. Die beheert het medisch dossier nu. Als patiënt heb je recht van inzage, correctie en verwijdering (gewoon, de AVG). Dat recht van correctie gaat echter over (evidente) verschrijvingen en feitelijke fouten. Er is geen recht op “leesbaarder maken” van je dossier, zodat er geen grond is om af te dwingen dat de huisarts het dossier sneller door kan nemen.

Je zou denken, wie heeft er nou moeite mee dat iemand onbetaald zijn eigen dossier gaat structureren zodat de arts er makkelijker in kan zoeken. Het eerste probleem dat ik kan bedenken, is dat er waarschijnlijk geen knop voor is: de patiënt zou dan als arts moeten inloggen en handmatig van alles registreren, of misschien zelfs beheerdersprivileges moeten krijgen. Dat gaat natuurlijk niet.

Een tweede punt is de zorg dat je als patiënt dan dingen kunt wissen die nog niet in aanmerking komen voor verwijdering, zoals zaken die nog medisch relevant zijn. Als de patiënt het dossier gaat herstructureren, kun je dat risico niet uitsluiten tenzij je er naast gaat zitten, en daar is simpelweg geen tijd voor.

Kortom, ik zie geen mogelijkheid om de voorgestelde routes te bewandelen en zo het dossier opgepoetst te krijgen. De enige echte optie is een klacht indienen, en wel bij de oude huisarts omdat die het dossier niet adequaat heeft overgedragen. Omdat die zegt het nog te hebben, zou deze het dan alsnog en wel adequaat moeten kunnen overdragen.

De nieuwe huisarts valt volgens mij weinig te verwijten, het dossier is nu eenmaal een kilometer platte tekst in één document. Het gaat mij wat ver om te spreken van ondermaatse zorg door deze niet te converteren.