De EU en Japan hebben vandaag met succes hun gesprekken afgerond over een wederzijds adequaat beschermingsniveau. Zij kwamen overeen om elkaars gegevensbeschermingssystemen als “gelijkwaardig” te erkennen. Daardoor wordt nu veilig verkeer van gegevens tussen de EU en Japan mogelijk.

Elke partij zal nu haar interne procedures opstarten om deze vaststelling van adequaatheid goed te keuren. Voor de EU betekent dit het inwinnen van een advies van het Europees Comité voor gegevensbescherming (ECG) en groen licht van een comité van vertegenwoordigers van de EU-lidstaten. Zodra deze procedure is afgerond, zal de Commissie het adequaatheidsbesluit over Japan vaststellen.

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: “Japan en de EU zijn al strategische partners. Data zijn de brandstof van de globale economie en met dit akkoord kunnen data veilig reizen tussen beide partners. Dit zal zowel onze burgers als onze economieën ten goede komen. Tegelijk herhalen we onze gehechtheid aan gedeelde waarden wat betreft de bescherming van persoonsgegevens. Daarom heb ik er alle vertrouwen in dat wij door samen te werken de internationale normen voor gegevensbescherming gestalte kunnen gegeven en samen leiderschap kunnen tonen op dit belangrijke terrein.

Met deze regeling voor “wederzijdse adequaatheid” ontstaat ‘s werelds grootste zone voor veilig gegevensverkeer, die is gebaseerd op een hoog niveau aan bescherming van persoonsgegevens. Europese burgers krijgen stevige bescherming van hun persoonsgegevens in lijn met EU-privacynormen wanneer hun gegevens aan Japan worden doorgegeven. Deze regeling is ook een aanvulling op de economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan. Zo zullen Europese bedrijven niet alleen kunnen profiteren van onbelemmerd gegevensverkeer met deze cruciale handelspartner, maar krijgen zij ook bevoorrechte toegang tot 127 miljoen Japanse consumenten. Met deze overeenkomst bevestigen de EU en Japan dat in dit digitale tijdperk het ijveren voor hoge privacynormen en het bevorderen van internationale handel hand in hand gaan. Onder de AVG is een adequaatheidsbesluit de eenvoudigste methode om veilig en stabiel gegevensverkeer te verzekeren.

De belangrijkste onderdelen van de adequaatheidsbesluiten

Met het akkoord dat vandaag is bereikt, komt er wederzijdse erkenning van een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming door de EU en Japan. Zodra dit akkoord is aangenomen, zal het gelden voor persoonsgegevens die voor commerciële doelen worden uitgewisseld, maar ook voor persoonsgegevens die de EU en de Japanse overheid met het oog op wetshandhaving uitwisselen. Dit moet er voor zorgen dat bij al deze uitwisselingen een hoog niveau van gegevensbescherming wordt toegepast.

Om te voldoen aan de Europese normen, heeft Japan toegezegd de volgende extra garanties te zullen gaan toepassen om de persoonsgegevens van EU-burgers te beschermen. Zodra dat is gebeurd, keurt de Commissie formeel haar gelijkwaardigheidsbesluit goed:

  • – 

    Een stel regels waarmee burgers in de EU van wie persoonsgegevens naar Japan worden doorgegeven, extra garanties krijgen die een reeks verschillen tussen de beide systemen voor gegevensbescherming zullen overbruggen. Met deze extra garanties wordt bijvoorbeeld de bescherming van gevoelige gegevens versterkt, worden de voorwaarden aangescherpt waarop EU-gegevens vanuit Japan naar een ander derde land kunnen worden doorgegeven, en komen er meer mogelijkheden voor het uitoefenen van individuele rechten van inzage en rectificatie. Deze regels zullen bindend zijn voor Japanse bedrijven die gegevens vanuit de EU invoeren, en zullen kunnen worden afgedwongen voor de Japanse onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteit (PPC) en de Japanse rechter.

  • – 

    Een klachtenmechanisme voor onderzoek en behandeling van klachten van Europese burgers over toegang tot hun gegevens door de Japanse overheid. Dit nieuwe mechanisme zal worden beheerd door en onder toezicht staan van de Japanse onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteit.

Volgende stappen

De Commissie wil het gelijkwaardigheidsbesluit dit najaar vaststellen, volgens de gebruikelijke procedure:

Parallel hiermee zal Japan zelf het proces van de vaststelling van de adequaatheid afronden.

Achtergrond

Zoals de Commissie in januari 2017 had aangekondigd in haar mededeling inzake de uitwisseling en bescherming van persoonsgegevens in een geglobaliseerde wereld, heeft zij een dialoog aangevat om een adequaatheidsbesluit met Japan te sluiten.

De verwerking van persoonsgegevens in de EU is gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Die bevat een reeks instrumenten om gegevens door te geven aan derde landen, waaronder adequaatheidsbesluiten.

Voor meer informatie

MEMO: Questions & Answers on the Japan Adequacy Decision

Adequaatheidsbesluiten

Economische partnerschapsovereenkomst

IP/18/4501