Een meerderheid van de Europese lidstaten heeft ingestemd met een nieuwe auteursrechtenwet, waarin ook het zogenoemde ‘uploadfilter’ wordt geïntroduceerd. Nederland was één van de landen die tegen de wetgeving stemde.

Negentien Europese lidstaten stemden in met de nieuwe wet. Nederland, Luxemburg, Italië, Polen, Finland en Zweden stemden tegen. België, Estland en Slovenië weigerden te stemmen.

De wet heeft alsnog een zodanig grote meerderheid dat hij ingevoerd zal worden. Zeventig procent van de lidstaten ging akkoord – dat moest minstens 65 procent zijn.

Het zal enkele jaren duren totdat alle EU-landen hun lokale wetgeving hebben aangepast om de auteursrechtenwet te integreren.

Europees Parlement was al akkoord met uploadfilter

Het Europees Parlement stemde op 26 maart al voor de nieuwe wet. Hierin worden techgiganten verantwoordelijk voor het weren van materiaal dat auteursrechten schendt. Doen ze dat niet, dan kan dit leiden tot hoge boetes.

Critici vrezen dat hierdoor een ‘uploadfilter’ ontstaat, waarmee techbedrijven alles dat mogelijk de wet schendt direct weren. Hier zou ook satirisch materiaal onder kunnen vallen.

https://www.nu.nl/internet/5843811/europese-landen-stemmen-in-met-uploadfilter-nederland-stemt-tegen.html