De Europese Unie is gebaseerd op vier vrijheden: het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Daar is nu een vijfde vrijheid bij gekomen.

https://www.recht.nl/art/168510