De Duitse overheid gaat richtlijnen opstellen voor de verkoop van routers. Fabrikanten die in Duitsland een router verkopen, worden verplicht een aantal minimale veiligheidseisen door te voeren.

De eisenlijst is opgesteld door het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), ofwel het Bureau voor ICT-Veiligheid. De richtlijnen zijn bedoeld voor routers voor thuisgebruik en kleine kantoren.

Het BSI stelde de lijst samen in overleg met routerfabrikanten en Duitse telecomproviders.

In het document staan richtlijnen om de veiligheid van routers te verbeteren. Zo moeten standaardwachtwoorden langer zijn dan twintig tekens, en mogen er geen minimale wachtwoordeisen worden gesteld zodat gebruikers wachtwoordmanagers kunnen gebruiken. Ook gaan de richtlijnen over technische specificaties van de verbindingen.

Met de richtlijnen wil Duitsland zorgen dat burgers beter beschermd worden tegen grote aanvallen. Twee jaar geleden werden bijna een miljoen Duitse routers getroffen door een hack op routers van Deutsche Telekom.

https://www.nu.nl/tech/5594117/duitse-overheid-stelt-veiligheidsrichtlijnen-routers.html