8 brancheorganisaties uit de digitale sector slaan de handen ineen. Zij starten de ‘Digitale Binnenhof Academy’. Het doel is om betrouwbare en inhoudelijke kennis over de digitale samenleving over te brengen op politici. Op die manier willen de initiatiefnemers zorgen voor een goed publiek debat over de digitale toekomst van Nederland.

Vraaggestuurd

De 1e lezing van de academie ging over digitale veiligheid. Professor Bibi van den Berg, hoogleraar Cybersecurity  verzorgde een korte lezing en beantwoorde allerlei vragen van politici. De sessies van de Digitale Binnenhof Academy zijn interactief en vraaggestuurd. Deelnemers kunnen vooraf of tijdens de online sessies vragen stellen.

Aanmelden sessies

De eerstvolgende sessie van de Binnenhof Academy vindt plaats op 22 april. De sessie gaat over de digitale infrastructuur en de digitale economie. De lezing wordt verzorgd worden door Henk Volberda, Professor Strategic Management and Innovation. Sessies zijn alleen toegankelijk voor politici en fractiemedewerkers van de eerste/tweede Kamer of het Europees Parlement. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@digitalebinnenhofacademy.nl.

Source