De internationale handel in
namaakgoederen bedroeg in 2016 wereldwijd 460 miljard euro. Dit blijkt uit het
persbericht van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
(EUIPO) inzake de handel in namaak en vervalste goederen. Ter vergelijking, het
Bruto Binnenlands Product van België was in dat jaar ongeveer 422 miljard Euro.

Toenemend probleem

Namaak is een wereldwijd
probleem dat bovendien gestaag lijkt te groeien: in 2013 werd in een
soortgelijk onderzoek door het EUIPO de totale waarde van de handel in namaak
en vervalste goederen nog geschat op 338 miljard euro. In een periode van
wereldwijde recessie is de financiële omvang dus flink toegenomen. Het EUIPO
noemt deze ontwikkeling dan ook verontrustend. Bijna 7% van de goederen
geïmporteerd in de Europese Unie uit derde landen is volgens het onderzoek nagemaakt
of vervalst.

Kledingindustrie

Een
van de sectoren die doorgaans hard getroffen wordt door counterfeit-producten
is de kledingindustrie. Qua handelsvolume in namaakgoederen eindigt de
kledingindustrie op de tweede plaats, na de schoenenindustrie. Een groot
verschil is dat deze namaakartikelen allang niet meer alleen beschikbaar zijn op
lokale markten tijdens de vakantie. Veel van de namaakkleding wordt
tegenwoordig simpelweg aangeboden op het internet, met name via social media.

 

Online opsporen

Het
internet heeft de afzetmarkt voor aanbieders van nepartikelen enorm vergroot.
Het internet biedt echter ook mogelijkheden voor rechthebbenden om hiertegen op
te treden. In dat kader is het belangrijk om met enige regelmaat het internet
af te speuren op namaak. Veilingplatforms als Marktplaats en Ebay zijn
laagdrempelig voor aanbieders van counterfeit-producten en daarom populair. Een
grote hoeveelheid van het aanbod namaakproducten zal daarnaast worden verkocht
op social media. Op Instagram werden alleen al vorig jaar meer dan 2000
accounts verwijderd waarop namaakartikelen werden verkocht. Waarschijnlijk is
dit slechts een fractie van het totale aanbod.

 

Tussenpersonen

Blijkt
inderdaad dat producten worden aangeboden die inbreuk maken op bijvoorbeeld een
ontwerp of merk, dan kan daar uiteraard tegen worden opgetreden. Belangrijk
daarbij is om eerst bewijs van de inbreukmakende advertenties te verzamelen.
Niet in alle gevallen zal meteen duidelijk (kunnen) zijn wie de aanbieder is.
In die situatie kan een rechthebbende zich richten op de online tussenpersoon
zoals Facebook en Ebay. Zo heeft Tommy Hilfiger recent nog met succes in een
procedure
gevorderd dat Facebook (de persoons)gegevens moet afstaan
van adverteerders die beroepsmatig namaakartikelen van Tommy Hilfiger aanbieden.
Bovendien werd Facebook verplicht passende maatregelen te treffen tegen
stelselmatige inbreuk via de door haar aangeboden advertentiedienst.

 

Wat kunt u doen?

Bij
de constatering dat inbreuk wordt gemaakt, is het aan te raden ook
daadwerkelijk maatregelen te treffen. Voor sommige rechten, zoals het
merkenrecht, geldt dat u verplicht bent om proactief op te treden omdat anders
het recht op handhaving verloren kan gaan.

 

Het
probleem van handhaving op het internet is dat vaak niet duidelijk is wie de
producten aanbiedt. Dit gebeurt vaak onder een willekeurige accountnaam waaruit
geen contact- of adresgegevens blijken. In dat geval kunt u ervoor kiezen om
persoonsgegevens te vorderen van het platform dat fungeert als tussenpersoon,
zoals social media of een veilingplatform. Een dergelijk verzoek is gebonden
aan strenge eisen. Platforms mogen vanwege de privacybelangen van hun
gebruikers niet zomaar deze NAW-gegevens verstrekken.

 

Mocht
u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Jesse Vermeij.

https://www.solv.nl/weblog/de-wereldhandel-in-namaak-groeit-wat-kunt-u-doen/21768