In dit artikel worden de belangrijkste ontwikkelingen met
betrekking tot de Wob op een rijtje gezet, waaronder jurisprudentiële ontwikkeling met betrekking tot
de in artikel 3 Wob neergelegde kernbegrippen, de verhouding tussen de
Wob en andere openbaarmakingsbepalingen, de verhouding tussen de Wob en het in het EVRM neergelegde recht op openbaarheid van overheidsinformatie, ontwikkelingen met betrekking tot de in artikel 10 en 11 Wob neergelegde uitzonderingen en beperkingen en jurisprudentie rond misbruik van de Wob.

https://www.recht.nl/art/169758