De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds eind mei 2018 van toepassing, maar nog steeds worden er uitspraken gewezen over besluiten die op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn genomen, zoals besluiten op correctieverzoeken ex artikel 36 Wbp.

Wat houdt het correctierecht in en hoe wordt het in de (bestuursrechtelijke) praktijk ingezet?

https://www.recht.nl/art/171725